BEDRIJVEN NETWERKEN

Een win-win situatie creëren voor het MKB én het goede doel


In A Better World richt zich met bedrijven-netwerken op het MKB en is ontstaan vanuit de behoefte van deze doelgroep om een maatschappelijke bijdrage te leveren. 

De bedrijven-netwerken zijn gekoppeld aan een goed doel, waarbij de MKB'er een financiële bijdrage levert én middels het netwerk kennis kan delen en vergaren: de win-win!

Onze Bedrijven Netwerken

VRIEND van het Rode Kruis

De Vrienden van het Rode Kruis is een netwerk van betrokken ondernemers en organisaties die samen impact maken, door te anticiperen in plaats van reageren. Het bedrijvennetwerk  investeert in voorbereiding op natuurrampen en de vriend krijgt naast toegang tot het netwerk, een EHBO box én cursus

KANS PARTNER van het Leger Des Heils

De KANS Partners van het Leger des Heils is een netwerk van organisaties in de regio die samen willen werken voor een socialere stad op thema's zoals leefbaarheid, armoedebestrijding en eenzaamheid. De KANS Partners worden nauw betrokken bij het werk van het Leger des Heils en zoeken hierin de samenwerking op.

Totstandkoming Bedrijven netwerk - onze aanpak

Voorbereiden

Om uw organisatie te kunnen matchen dompelen wij ons onder in uw organisatie. De betrokken stakeholders, uw missie en visie op een mooiere wereld, uw systemen en alle relevantie informatie worden in kaart gebracht. We bepalen (benchmarken) hoe uw organisatie het doet ten opzichte van de norm. Met inzicht in de behoeften van potentiële partners ontwikkelen wij samen een passende propositie.

Vinden

Met behulp van onze database en kennis van de markt wordt onderzocht welke partijen passen bij uw organisatie. Via doelgerichte campagnes en telefonische acquisitie brengen wij uw organisatie onder de aandacht van deze potentiële partners. Geïnteresseerde partijen zullen zich melden en adviseurs maken afspraken voor persoonlijke ontmoetingen die kunnen leiden tot een match.

Verbinden

Adviseurs onderzoeken in face-to-face gesprekken de mogelijkheden van een concrete samenwerking tussen het goede doel en partnerbedrijven. In hoeverre sluiten de behoeften van het bedrijf aan bij de propositie? Passen de visies voor een betere wereld goed bij elkaar? Er volgen meerdere ontmoetingen en afspraken voor samenwerking worden vastgelegd. Een mijlpaal die de wereld een stukje mooier maakt.