WORKPLACE GIVING

"Meerwaarde creëren voor het goede doel, het bedrijf en de medewerkers op het gebied van vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid"


Workplace Giving is opgezet om aan de toenemende vraag naar maatschappelijke betrokkenheid te voldoen. In samenwerking met non-profitorganisaties ontwikkelt en voert Workplace Giving programma's uit met focus op vitaliteit & werkgeluk. Met deze programma's richt Workplace Giving zich op het bedrijfsleven. Daarbij geloven wij in hetbelang van goed werkgeverschap, waarbij het naast gezondheid en vitaliteit van de werknemers ook belangrijk is om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn: de win-win!